Primăria comunei Putineiu
Județul Giurgiu

Despre comuna Putineiu

Putineiu este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Hodivoaia, Putineiu (reședința) și Vieru.

Comună Putineiu ocupă o suprafață de 77,83 km², și se află în partea de sud a județului, în Câmpia Burnazului, având o rețeaua hidrografică permanentă asigurată de „Pârâul ce vine de la Putineiu”. Este străbătută de șoseaua județeană DJ504, care o leagă spre est de Giurgiu (unde se termină în DN5B), și spre vest de Gogoșari și mai departe în județul Teleorman de MârzăneștiAlexandria (unde se intersectează cu DN6 și DN6F), OrbeascăOlteniTrivalea-MoșteniTătărăștii de JosTătărăștii de Sus și mai departe în județul Argeș de PopeștiIzvoruRecea și Buzoești (unde se termină în DN65A). Din acest drum, la Vieru se ramifică șoseaua județeană DJ504A, care deservește comună Gogoșari.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comună făcea parte din plasa Marginea a județului Vlașcă și era formată doar din satul de reședință, având 1346 de locuitori. Existau în comună o biserică ridicată de Hagi Iordan în 1831, o școală mixtă cu 55 de elevi, o moară de aburi și una de apă, iar principalii proprietari erau moștenitorii lui I. Marghiloman. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa în aceeași plasă și comună Hodivoaia, formată din satele Hodivoaia și Vieri, cu 1464 de locuitori, două biserici (una în fiecare sat), o școală mixtă cu 59 de elevi (toți băieți). Principalul proprietar de pământuri era Eforia Spitalelor Civile.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comună Putineiu drept reședință a plășii Dunărea, având în unicul ei sat 2500 de locuitori ; iar comună Hodivoaia în această plasă, având 2441 de locuitori în aceleași două sate. În 1931, satul Vieru s-a separat de comună Hodivoaia, formând o comună de sine stătătoare.

În 1950, comunele Putineiu, Hodivoaia și Vieru au fost transferate raionului Giurgiu din regiunea București. În 1968, au trecut la județul Ilfov, iar comunele Hodivoaia și Vieru au fost desființate, satele lor trecând la comună Putineiu. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu.

Două obiective din comună Putineiu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu că monumente de interes local, ambele clasificate că monumente de arhitectură: biserica „Sfântul Nicolae” (1880) din sud-vestul satului Hodivoaia; și biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1835, refăcută în 1879) din sud-vestul satului Putineiu.

Despre comuna Putineiu

Putineiu este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Hodivoaia, Putineiu (reședința) și Vieru.

Comună Putineiu ocupă o suprafață de 77,83 km², și se află în partea de sud a județului, în Câmpia Burnazului, având o rețeaua hidrografică permanentă asigurată de „Pârâul ce vine de la Putineiu”. Este străbătută de șoseaua județeană DJ504, care o leagă spre est de Giurgiu (unde se termină în DN5B), și spre vest de Gogoșari și mai departe în județul Teleorman de MârzăneștiAlexandria (unde se intersectează cu DN6 și DN6F), OrbeascăOlteniTrivalea-MoșteniTătărăștii de JosTătărăștii de Sus și mai departe în județul Argeș de PopeștiIzvoruRecea și Buzoești (unde se termină în DN65A). Din acest drum, la Vieru se ramifică șoseaua județeană DJ504A, care deservește comună Gogoșari.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comună făcea parte din plasa Marginea a județului Vlașcă și era formată doar din satul de reședință, având 1346 de locuitori. Existau în comună o biserică ridicată de Hagi Iordan în 1831, o școală mixtă cu 55 de elevi, o moară de aburi și una de apă, iar principalii proprietari erau moștenitorii lui I. Marghiloman. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa în aceeași plasă și comună Hodivoaia, formată din satele Hodivoaia și Vieri, cu 1464 de locuitori, două biserici (una în fiecare sat), o școală mixtă cu 59 de elevi (toți băieți). Principalul proprietar de pământuri era Eforia Spitalelor Civile.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comună Putineiu drept reședință a plășii Dunărea, având în unicul ei sat 2500 de locuitori ; iar comună Hodivoaia în această plasă, având 2441 de locuitori în aceleași două sate. În 1931, satul Vieru s-a separat de comună Hodivoaia, formând o comună de sine stătătoare.

În 1950, comunele Putineiu, Hodivoaia și Vieru au fost transferate raionului Giurgiu din regiunea București. În 1968, au trecut la județul Ilfov, iar comunele Hodivoaia și Vieru au fost desființate, satele lor trecând la comună Putineiu. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu.

Două obiective din comună Putineiu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu că monumente de interes local, ambele clasificate că monumente de arhitectură: biserica „Sfântul Nicolae” (1880) din sud-vestul satului Hodivoaia; și biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1835, refăcută în 1879) din sud-vestul satului Putineiu.